Ông Dương Văn Thái được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang khóa XIX

Ông Dương Văn Thái được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang khóa XIX. Ảnh: Thu Phong-Vân Anh
Ông Dương Văn Thái được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang khóa XIX. Ảnh: Thu Phong-Vân Anh
Ông Dương Văn Thái được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang khóa XIX. Ảnh: Thu Phong-Vân Anh
Lên top