Ông Dương Văn An đắc cử Bí thư Tỉnh uỷ Bình Thuận

Ông Dương Văn An -  đắc cử Bí thư Tỉnh uỷ Bình Thuận. Ảnh: Minh Châu
Ông Dương Văn An - đắc cử Bí thư Tỉnh uỷ Bình Thuận. Ảnh: Minh Châu
Ông Dương Văn An - đắc cử Bí thư Tỉnh uỷ Bình Thuận. Ảnh: Minh Châu
Lên top