Ông Dương Thanh Bình giữ chức Ủy viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

Ông Dương Thanh Bình được bầu làm Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: Báo Cà Mau
Ông Dương Thanh Bình được bầu làm Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: Báo Cà Mau
Ông Dương Thanh Bình được bầu làm Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: Báo Cà Mau
Lên top