Ông Đoàn Hồng Phong giữ chức Bí thư Đảng ủy Thanh tra Chính phủ

Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong. Ảnh: Hoàng Sơn
Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong. Ảnh: Hoàng Sơn
Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong. Ảnh: Hoàng Sơn
Lên top