Ông Đỗ Văn Chiến giữ chức Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Ông Đỗ Văn Chiến giữ chức Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam thay người tiền nhiệm là ông Trần Thanh Mẫn. Ảnh: Phạm Đông
Ông Đỗ Văn Chiến giữ chức Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam thay người tiền nhiệm là ông Trần Thanh Mẫn. Ảnh: Phạm Đông
Ông Đỗ Văn Chiến giữ chức Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam thay người tiền nhiệm là ông Trần Thanh Mẫn. Ảnh: Phạm Đông
Lên top