Ông Đỗ Trọng Hưng - Bí thư Tỉnh uỷ Thanh Hoá từng kinh qua các chức vụ gì?

Ông Đỗ Trọng Hưng - tân Bí thư Tỉnh uỷ Thanh Hoá. Ảnh: X.H
Ông Đỗ Trọng Hưng - tân Bí thư Tỉnh uỷ Thanh Hoá. Ảnh: X.H
Ông Đỗ Trọng Hưng - tân Bí thư Tỉnh uỷ Thanh Hoá. Ảnh: X.H
Lên top