Ông Đỗ Tiến Sỹ giữ chức Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam

Ông Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hưng Yên được bổ nhiệm giữ chức Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam. Ảnh: TTXVN
Ông Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hưng Yên được bổ nhiệm giữ chức Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam. Ảnh: TTXVN
Ông Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hưng Yên được bổ nhiệm giữ chức Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam. Ảnh: TTXVN
Lên top