Ông Đỗ Thanh Bình được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang

Lên top