Ông Đinh Tiến Dũng giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng trao quyết định, chúc mừng Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng. Ảnh: Tùng Giang
Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng trao quyết định, chúc mừng Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng. Ảnh: Tùng Giang
Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng trao quyết định, chúc mừng Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng. Ảnh: Tùng Giang
Lên top