Ông Đinh La Thăng mất quyền đại biểu Quốc hội kể từ ngày Hội đồng xét xử phúc thẩm tuyên có tội

Bị cáo Đinh La Thăng tại phiên tòa
Bị cáo Đinh La Thăng tại phiên tòa
Bị cáo Đinh La Thăng tại phiên tòa
Lên top