Ông Đào Việt Trung được cử tham gia Hội đồng tuyển chọn Thẩm phán

Ông Đào Việt Trung phát biểu tại Quốc hội. Ảnh: QH.
Ông Đào Việt Trung phát biểu tại Quốc hội. Ảnh: QH.
Ông Đào Việt Trung phát biểu tại Quốc hội. Ảnh: QH.
Lên top