Ông Đặng Xuân Phong được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai khoá XVI

Ông Đặng Xuân Phong, tân Bí thư tỉnh ủy Lào Cai khóa XVI, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: BLC
Ông Đặng Xuân Phong, tân Bí thư tỉnh ủy Lào Cai khóa XVI, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: BLC
Ông Đặng Xuân Phong, tân Bí thư tỉnh ủy Lào Cai khóa XVI, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: BLC
Lên top