Ông Đặng Văn Minh giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi

Ông Đặng Văn Minh được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: Nghiêm Hà
Ông Đặng Văn Minh được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: Nghiêm Hà
Ông Đặng Văn Minh được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: Nghiêm Hà
Lên top