Ông Đặng Quốc Toàn làm Chánh Văn phòng UBND TPHCM

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi (bìa phải) trao quyết định bổ nhiệm cho ông Đặng Quốc Toàn. Ảnh: VIỆT DŨNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi (bìa phải) trao quyết định bổ nhiệm cho ông Đặng Quốc Toàn. Ảnh: VIỆT DŨNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi (bìa phải) trao quyết định bổ nhiệm cho ông Đặng Quốc Toàn. Ảnh: VIỆT DŨNG
Lên top