Ông Đặng Quốc Khánh làm trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Giang

Ông Đặng Quốc Khánh. Ảnh: QH.
Ông Đặng Quốc Khánh. Ảnh: QH.
Ông Đặng Quốc Khánh. Ảnh: QH.
Lên top