Ông Đặng Minh Đạt giữ chức Chánh Thanh tra TP. Hồ Chí Minh

Ông Đặng Minh Đạt nhận quyết định Chánh Thanh tra TP.Hồ Chí Minh.  Ảnh: Đình Lý
Ông Đặng Minh Đạt nhận quyết định Chánh Thanh tra TP.Hồ Chí Minh. Ảnh: Đình Lý
Ông Đặng Minh Đạt nhận quyết định Chánh Thanh tra TP.Hồ Chí Minh. Ảnh: Đình Lý
Lên top