Ông Chu Ngọc Anh được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP. Hà Nội

HĐND Hà Nội bầu ông Chu Ngọc Anh làm Chủ tịch Thành phố. Ảnh: Q. Phong
HĐND Hà Nội bầu ông Chu Ngọc Anh làm Chủ tịch Thành phố. Ảnh: Q. Phong
HĐND Hà Nội bầu ông Chu Ngọc Anh làm Chủ tịch Thành phố. Ảnh: Q. Phong
Lên top