Ông Chẩu Văn Lâm tái cử chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang khóa XVII

Ông Chẩu Văn Lâm, Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI tái cử chức vụ Bí thư Tỉnh ủy khóa XVII. Ảnh: BTQ
Ông Chẩu Văn Lâm, Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI tái cử chức vụ Bí thư Tỉnh ủy khóa XVII. Ảnh: BTQ
Ông Chẩu Văn Lâm, Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI tái cử chức vụ Bí thư Tỉnh ủy khóa XVII. Ảnh: BTQ
Lên top