Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Ông Cao Tiến Dũng được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai

Ông Cao Tiến Dũng đã trúng cử chức Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2016-2021. Ảnh: CTV
Ông Cao Tiến Dũng đã trúng cử chức Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2016-2021. Ảnh: CTV
Ông Cao Tiến Dũng đã trúng cử chức Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2016-2021. Ảnh: CTV
Lên top