Ông Bùi Văn Cường được bầu làm Tổng Thư ký Quốc hội với số phiếu tuyệt đối

Ông Bùi Văn Cường được bầu làm Tổng thư ký Quốc hội khóa XV.
Ông Bùi Văn Cường được bầu làm Tổng thư ký Quốc hội khóa XV.
Ông Bùi Văn Cường được bầu làm Tổng thư ký Quốc hội khóa XV.
Lên top