Ông Bùi Văn Cường được bầu làm Tổng thư ký Quốc hội với số phiếu tuyệt đối

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Bùi Văn Cường được bầu làm Tổng thư ký Quốc hội. Ảnh: Giang Huy.
Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Bùi Văn Cường được bầu làm Tổng thư ký Quốc hội. Ảnh: Giang Huy.
Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Bùi Văn Cường được bầu làm Tổng thư ký Quốc hội. Ảnh: Giang Huy.
Lên top