Ông Bùi Văn Cường chuyển sinh hoạt đến Đoàn Đại biểu Quốc hội Đắk Lắk

Ông Bùi Văn Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk nhiệm kỳ 2015-2020. Ảnh LDO
Ông Bùi Văn Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk nhiệm kỳ 2015-2020. Ảnh LDO
Ông Bùi Văn Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk nhiệm kỳ 2015-2020. Ảnh LDO
Lên top