Ông Bùi Trường Giang làm Phó ban Tuyên giáo Trung ương

Đồng chí Võ Văn Thưởng trao quyết định cho đồng chí Bùi Trường Giang. Ảnh Dangcongsan.vn
Đồng chí Võ Văn Thưởng trao quyết định cho đồng chí Bùi Trường Giang. Ảnh Dangcongsan.vn
Đồng chí Võ Văn Thưởng trao quyết định cho đồng chí Bùi Trường Giang. Ảnh Dangcongsan.vn