Ông Bùi Sỹ Lợi: Lao động 50 tuổi vẫn có thể nghỉ hưu

Đại biểu Quốc hội Bùi Sỹ Lợi, Phó chủ nhiệm Uỷ ban các vấn đề về xã hội. Ảnh: Trung tâm báo chí Quốc hội
Đại biểu Quốc hội Bùi Sỹ Lợi, Phó chủ nhiệm Uỷ ban các vấn đề về xã hội. Ảnh: Trung tâm báo chí Quốc hội
Đại biểu Quốc hội Bùi Sỹ Lợi, Phó chủ nhiệm Uỷ ban các vấn đề về xã hội. Ảnh: Trung tâm báo chí Quốc hội
Lên top