Ông Bùi Đức Hinh được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Hoà Bình

Ông Bùi Đức Hinh được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Hòa Bình. Ảnh MK
Ông Bùi Đức Hinh được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Hòa Bình. Ảnh MK
Ông Bùi Đức Hinh được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Hòa Bình. Ảnh MK
Lên top