Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Ở nơi chỉ còn bộ quần áo trên người chạy lũ