Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước:

Ở đâu có khó khăn, gian khổ, hiểm nguy, ở đó có bộ đội

Lên top