Nước phát triển 20 dân/1 doanh nghiệp, Việt Nam 200 dân/doanh nghiệp: Phải làm sao?

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam giao lưu cùng các bạn sinh viên. Ảnh: TL
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam giao lưu cùng các bạn sinh viên. Ảnh: TL
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam giao lưu cùng các bạn sinh viên. Ảnh: TL