Nước lũ cuốn trôi xe máy, bác sĩ may mắn thoát chết