Núi Cô Tiên ở Khánh Hòa có 17 dự án không phù hợp quy hoạch

Núi Cô Tiên nằm ở phía Bắc TP.Nha Trang (Khánh Hòa) được UBND tỉnh Khánh Hòa đồng ý chủ trương lập phân khu tỉ lệ 1/200. Ảnh: PV
Núi Cô Tiên nằm ở phía Bắc TP.Nha Trang (Khánh Hòa) được UBND tỉnh Khánh Hòa đồng ý chủ trương lập phân khu tỉ lệ 1/200. Ảnh: PV
Núi Cô Tiên nằm ở phía Bắc TP.Nha Trang (Khánh Hòa) được UBND tỉnh Khánh Hòa đồng ý chủ trương lập phân khu tỉ lệ 1/200. Ảnh: PV
Lên top