Nữ thiếu tướng làm Cục trưởng Hồ sơ nghiệp vụ

Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ chúc mừng tân nữ cục trưởng. Ảnh: Bộ Công an. Ảnh: Bộ Công an.
Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ chúc mừng tân nữ cục trưởng. Ảnh: Bộ Công an. Ảnh: Bộ Công an.
Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ chúc mừng tân nữ cục trưởng. Ảnh: Bộ Công an. Ảnh: Bộ Công an.
Lên top