Nữ tài xế vi phạm, cố thủ trong ô tô khi bị CSGT cẩu xe đi xử lý