Nữ sinh viên từ quê đi hoạt động hè bỗng "mất tích"