Nữ sinh bị thanh sắt trên xe ba bánh đâm xuyên người