Nữ sinh bị bạn quây đánh, đập gạch tới tấp vào đầu đến ngất xỉu