Nữ sinh 2 năm liên tiếp đạt huy chương vàng Olympic Vật lý quốc tế: Học Vật lý như học từ vựng tiếng Anh