Nữ sĩ quan thứ 5 của Việt Nam làm nhiệm vụ Gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến trao quyết định cho Trung tá Vũ Thị Kim Oanh đi làm nhiệm vụ. Ảnh: BQP
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến trao quyết định cho Trung tá Vũ Thị Kim Oanh đi làm nhiệm vụ. Ảnh: BQP
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến trao quyết định cho Trung tá Vũ Thị Kim Oanh đi làm nhiệm vụ. Ảnh: BQP
Lên top