Nữ sĩ quan cấp Tướng trong Công an nhân dân phục vụ đến 60 tuổi

Theo dự thảo Luật Công an nhân dân (sửa đổi), nữ sĩ quan cấp Tướng trong Công an nhân dân phục vụ đến 60 tuổi.
Theo dự thảo Luật Công an nhân dân (sửa đổi), nữ sĩ quan cấp Tướng trong Công an nhân dân phục vụ đến 60 tuổi.
Theo dự thảo Luật Công an nhân dân (sửa đổi), nữ sĩ quan cấp Tướng trong Công an nhân dân phục vụ đến 60 tuổi.
Lên top