Nữ nghị sĩ AIPA thông qua Nghị quyết về đảm bảo việc làm và thu nhập

Hội nghị Nữ nghị sỹ AIPA (WAIPA) bằng hình thức trực tuyến về tăng cường vai trò của nữ nghị sỹ trong việc đảm bảo việc làm và thu nhập cho lao động nữ, diễn ra chiều 8.9. Ảnh Hải Nguyễn
Hội nghị Nữ nghị sỹ AIPA (WAIPA) bằng hình thức trực tuyến về tăng cường vai trò của nữ nghị sỹ trong việc đảm bảo việc làm và thu nhập cho lao động nữ, diễn ra chiều 8.9. Ảnh Hải Nguyễn
Hội nghị Nữ nghị sỹ AIPA (WAIPA) bằng hình thức trực tuyến về tăng cường vai trò của nữ nghị sỹ trong việc đảm bảo việc làm và thu nhập cho lao động nữ, diễn ra chiều 8.9. Ảnh Hải Nguyễn
Lên top