Nữ đại biểu trẻ tuổi nhất dự Đại hội tỉnh Yên Bái lần thứ XIX

Đại biểu Dương Thị Ngân là nữ đại biểu trẻ tuổi nhất tham dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh T.Vương
Đại biểu Dương Thị Ngân là nữ đại biểu trẻ tuổi nhất tham dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh T.Vương
Đại biểu Dương Thị Ngân là nữ đại biểu trẻ tuổi nhất tham dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh T.Vương
Lên top