Nữ cựu thanh niên xung phong 2 lần dự lễ truy điệu sống của chính mình

Bà Cao Thị Hạnh Kiểm - Cựu thanh niên xung phong của đội C579 anh hùng. Ảnh: Lan Nhi.
Bà Cao Thị Hạnh Kiểm - Cựu thanh niên xung phong của đội C579 anh hùng. Ảnh: Lan Nhi.
Bà Cao Thị Hạnh Kiểm - Cựu thanh niên xung phong của đội C579 anh hùng. Ảnh: Lan Nhi.
Lên top