Nữ cán bộ ngân hàng giả mạo chữ ký, lập hồ sơ khống rút hàng chục tỷ đồng