NSND Lê Ngọc Canh - nhớ mãi ngày về tiếp quản Thủ đô năm 1954

Ông Lê Ngọc Canh bồi hồi nhớ lại những ngày cùng Trung đoàn Thủ đô về tiếp quản Hà Nội năm 1954. Ảnh: Lan Nhi.
Ông Lê Ngọc Canh bồi hồi nhớ lại những ngày cùng Trung đoàn Thủ đô về tiếp quản Hà Nội năm 1954. Ảnh: Lan Nhi.
Ông Lê Ngọc Canh bồi hồi nhớ lại những ngày cùng Trung đoàn Thủ đô về tiếp quản Hà Nội năm 1954. Ảnh: Lan Nhi.
Lên top