QUỐC HỘI THẢO LUẬN VỀ KINH TẾ - XÃ HỘI 9 THÁNG ĐẦU NĂM, KẾ HOẠCH NĂM 2020:

“Nóng” về ô nhiễm nước, không khí, vấn đề Biển Đông

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao đổi với các đại biểu bên lề phiên họp sáng 31.10. Ảnh: QH
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao đổi với các đại biểu bên lề phiên họp sáng 31.10. Ảnh: QH
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao đổi với các đại biểu bên lề phiên họp sáng 31.10. Ảnh: QH
Lên top