"Nóng" tranh luận về xử lý 12 dự án nghìn tỉ thua lỗ: Cẩn trọng trước nguy cơ những "Vũ Nhôm mới"

ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng: Cần thận trọng trước nguy cơ những "Vũ Nhôm mới".
ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng: Cần thận trọng trước nguy cơ những "Vũ Nhôm mới".
ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng: Cần thận trọng trước nguy cơ những "Vũ Nhôm mới".
Lên top