Nơi trao chuyển niềm tin của những tấm lòng nhân ái

Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hoà - Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp. 
Ảnh: T.Vương
Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hoà - Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: T.Vương
Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hoà - Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: T.Vương
Lên top