Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Nội thành TPHCM có nguy cơ ngập úng sâu