Nói phá phủ Thành Chương là phí, Bí thư Sóc Sơn nhận đủ "gạch đá"

Bí thư huyện Sóc Sơn Phạm Xuân Phương. Ảnh PV.
Bí thư huyện Sóc Sơn Phạm Xuân Phương. Ảnh PV.
Bí thư huyện Sóc Sơn Phạm Xuân Phương. Ảnh PV.
Lên top