Nơi nào để xảy ra dịch bệnh diện rộng, không thể tổ chức bầu cử, trì trệ kinh tế-xã hội do nguyên nhân chủ quan, dứt khoát phải xử lý người đứng đầu các cấp

Từ điểm cầu UBND tỉnh An Giang, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã họp trực tuyến với các 5 tỉnh biên giới Tây Nam và điểm cầu Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại Văn phòng Chính phủ. Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Từ điểm cầu UBND tỉnh An Giang, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã họp trực tuyến với các 5 tỉnh biên giới Tây Nam và điểm cầu Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại Văn phòng Chính phủ. Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Từ điểm cầu UBND tỉnh An Giang, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã họp trực tuyến với các 5 tỉnh biên giới Tây Nam và điểm cầu Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại Văn phòng Chính phủ. Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Lên top