Nới lỏng điều kiện hỗ trợ người lao động, người sử dụng LĐ khó khăn do dịch

Chính phủ nới lỏng điều kiện hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do COVID-19. Ảnh LDO
Chính phủ nới lỏng điều kiện hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do COVID-19. Ảnh LDO
Chính phủ nới lỏng điều kiện hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do COVID-19. Ảnh LDO
Lên top